Võõrkeeltekeskus

Keelekursused

I kursus on mõeldud nendele, kes ei oma eelnevaid teadmisi keelest, mida õppima asuvad. Euroopa keelemapis A1.

II kursus on edasijõudnutele ehk nõrgema kesktaseme kursus, nendele, kes on läbinud  I kursuse. Euroopa keelemapis A2 - B1.

III kursus on kesktaseme kursus. Euroopa keelemapis B1 - B2.

Inglise keel

I kursus on mõeldud nendele, kes ei oma inglise keelest eelnevaid teadmisi. Euroopa keelemapis A1.

I+ kursus on mõeldud nendele, kes on läbinud I kursuse või omavad baasteadmisi keelest. Euroopa keelemapis A1.

II kursus on edasijõudnutele ehk nõrgema kesktaseme kursus, nendele, kes on läbinud I või I+ kursuse. Euroopa keelemapis A2.

III kursus on kesktaseme kursus. Euroopa keelemapis B1.

Inglise keeles on ka IV ja V kursus. Euroopa keelemapis B2 ja C1.

Õpetaja annab esimeses tunnis nõu, kas olete õiges rühmas. Õpperühma on ka hiljem võimalik igal ajal vahetada, kui tunnete, et raskeks läheb või vastupidi.

Võõrkeeltekeskuses õpitakse keelt kui tervikut, kuid rõhuga suhtlemisele. Meie eesmärgiks on muuta keeleõpe teile nii meeldivaks kui võimalik.

Euroopa keelemapp